2016

Kythara – Egypte

Dzintarins – Lettonie

Udom Suksa Nomklao – Thailande

Rosy Svidanku – Ukraine